II KONFERENCJA
FILOZOFIA MATEMATYKI
Poznań, 23-24 października 2009
Miejsce         Zaproszeni Goście         Program         Abstrakty         Plakat       
GALERIA         Powrót do archiwum konferencji        
                Ostatnia modyfikacja: 19 Sierpnia 2009

Patronat nad konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki

MIEJSCE

W dniach 23-24 października 2009 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Umultowskiej 87 w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona filozofii matematyki.


ZAPROSZENI GOŚCIE

Referaty wygłosili zaproszeni goście:
Piotr Błaszczyk (UP, Kraków),
Jerzy Dadaczyński (PAT, Kraków),
Zbigniew Król (IFiS PAN, Warszawa),
Anna Lemańska (UKSW, Warszawa),
Janusz Mączka (PAT, Kraków),
Jerzy Mycka (UMCS, Lublin),
Adam Olszewski (PAT, Kraków),
Ewa Piotrowska (UAM, Poznań),
Jerzy Pogonowski (UAM, Poznań),
Jan Woleński (UJ, Kraków),
Krzysztof Wójtowicz (UW, Warszawa).

ABSTRAKTY

Piotr Błaszczyk Ciągłość vs kontinuum. Rewizja stanowiska Zenona z Eli i jego współczesnych krytyków abstrakt
Jerzy Dadaczyński, Geometria Veronesego jako źródło Aksjomatu Myślenia Hilberta - aktualny stan badań abstrakt
Zbigniew Król,O stylu historycznym matematyki abstrakt
Anna Lemańska,Zagadnienie uznawania twierdzeń w matematyce abstrakt
Jerzy Mycka,Antropomorficzne i fizyczne paradygmaty efektywnej obliczalności: ich rozwój oraz matematyczne i filozoficzne konsekwencje abstrakt
Adam Olszewski,Kilka uwag filozoficznych na temat lematu Königa abstrakt
Ewa Piotrowska,Zagadnienie "przełomów" w matematyce abstrakt
Jerzy Pogonowski, Aksjomaty ekstremalne abstrakt
Jan Woleński,Konstruktywizm a metamatematyka abstrakt
Krzysztof Wójtowicz,Teoria obliczeń kwantowych a problem aprioryzmu w matematyce abstrakt